תובנות

מרבה רגליים

"כל המרבה הרי זה משובח" (מרבה הרגלים)מרבה רגליים – משמעותו פיצול החיים למצבים רבים שכולם מגיעים בתהליך לאותו מקום המיוחל עבור אותו אדם. "כל המרבה הרי זה משובח" "שחררי שמח […]